Anime Hài Hước
Thể loại có nội dung trong sáng và cảm động, thường có các tình tiết gây cười, các xung đột nhẹ nhàng.