Anime Live Action
Những bộ anime đã được chuyển thể thành phim người thật đóng.