Anime Siêu Năng Lực
Thể loại anime nhằm hướng đến những bộ anime có những nhân vật có sức mạnh đặc biệt.